Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Kulturniki in novinarji

Kulturnik in novinarji opravljajo svojo dejavnost najpogosteje kot normiranci, pri čemer se jim priznavajo 25% normirani stroški. V kolikor s vpisani v seznam samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo, se jim priznava 15% posebna osebna olajšava.

Samostojni novinar in identifikacija za namene DDV
V skladu s 5. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Pogoj, da se ekonomska dejavnost opravlja neodvisno, izključuje zaposlene in druge osebe, ki jih na delodajalca vežejo pogodba o zaposlitvi ali kakršnekoli druge pravne vezi, ki glede nadzora in navodil v zvezi z delom, načina opravljanja dela, plačila za opravljeno delo in drugih odgovornosti delodajalca kažejo na odvisno razmerje med delodajalcem in delojemalcem. Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je treba presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem konkretnem primeru posebej. Ob tej presoji se lahko smiselno uporabijo kriteriji iz druge točke tretjega odstavka 35. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08), s katerimi se določi, ali posamezna fizična oseba nastopa v odvisnem ali neodvisnem razmerju pri opravljanju dela ali storitev. Kriterije ZDoh-2 za presojo odvisnosti pogodbenega razmerja določa v 2. točki tretjega odstavka 35. člena.
 
Novinar, ki opravlja delo v odvisnem razmerju, se torej ne šteje za zavezanca za DDV, zato se mu ni treba identificirati za namene DDV, čeprav njegov prejemek v zadnjih dvanajstih mesecih preseže znesek 25.000 evrov.

 

Za vas lahko opravljamo naslednje storitve:

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×