Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Osnovne šole

Za šole opravljamo računovodsko funkcijo 

Z računovodski podatki in poročili šole zagotavljamo: 

  • vpogled v stanje in spremembe sredstev ter obveznosti do njihovih virov, 
  • ugotavljanje prihodkov, odhodkov in rezultatov poslovanja, 
  • razporejanje, uporabo presežka in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki, 
  • spremljavo posameznih področij ter izkazovanje posameznih rezultatov poslovanja.   

Sestavljamo trimesečne, po potrebi mesečne obračunske izkaze za notranje potrebe in letne izkaze za potrebe poročanja zunanjim institucijam.   

Sprotno presojamo pravilnosti podlag in podatkov ter sprejemamo ukrepe in načine za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti skupaj z vodstvom šole. 

Računovodsko nadziranje obsega:  

  • nadziranje verodostojnosti in pravilnosti knjigovodskih listin, 
  • nadziranje pravočasnosti knjiženja poslovnih dogodkov, 
  • nadziranje ustreznosti uporabe navodil za izkazovanje poslovnih dogodkov, 
  • nadziranje ustreznosti uporabe stroškovnih mest
  •  ...

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×