Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Trgovska podjetja

Trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Glede na način in obseg delovanja jih ločimo na trgovine na debelo (te posredujejo med različnimi proizvjalci in drugimi podjetji) in trgovine na drobno (te posredujejo med proizvajalci in državljani). Pri trgovini na debelo je kupec znan pri trgovini na drobno pa ne.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo in nadaljnja prodaja tega blaga trgovcem, predelovalcem, ali velikim porabnikom doma ali v tujini. Blago se lahko prodaja nespremenjeno ali po obdelavi, pakiranju, prepakiranju, ki je značilno za trgovino na debelo.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga ter nadaljnja prodaja tega blaga končnim uporabnikom predvsem za osebno porabo in potrebe gospodinjstev.

Trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica ali pravna oseba, ki ima v aktu o ustanovitvi ali v drugem temeljnem aktu vpisano trgovinsko dejavnost ali določeno, da opravlja trgovinsko dejavnost, in ki to dejavnost tudi opravlja. Za trgovca se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v imenu in za račun drugega trgovca.

Trgovska podjetja so dolžna voditi trgovske evidence oz. trgovske knjige TD in  TDr . Zaloge lahko evidentirajo po nabavnih, prodajnih ali maloprodajnih cenah.Za vas lahko opravljamo naslednje storitve:

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×