Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju

ZZZS za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani in se šolajo v Republiki Sloveniji na srednji, višji ali visoki šoli ali po programu izobraževanja odraslih ter so dopolnili 18. let starosti, pridobiva podatek o njihovem šolanju prek neposredne povezave z evidencama udeležencev izobraževanj na teh šolah oz. po programu izobraževanja odraslih, zato je njihovo obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno. 

Otroci, ki so zavarovani kot družinski člani, in so dopolnili 18 let starosti ter se šolajo v tujini, pa naj območni enoti ali izpostavi ZZZS pravočasno predložijo potrdilo o šolanju. Potrdilo o šolanju je potrebno predložiti za vsako šolsko oz. študijsko leto od dopolnjene starosti 18 let do dopolnjene starosti 26 let.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je otrok, ki ni sam zavarovanec, obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Otrok, ki je zavarovan kot družinski član in se po dopolnjeni starosti 18 let več ne šola oz. izgubi status, ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje kot družinski član. Zato si mora obvezno zdravstveno zavarovanje urediti po drugi podlagi, in sicer tisti, za katero izpolnjuje pogoje. Če ne izpolnjuje pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi prednostni podlagi, sta kot zadnji možni podlagi za zavarovanje, podlagi iz 20. in 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zavarovanje po 20. točki, po kateri so zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, si oseba uredi sama z vložitvijo prijave na ZZZS. Sama je tudi zavezanec za plačilo prispevka za zavarovanje.

Po 21. točki pa so zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, izpolnjujejo pa pogoje za denarno socialno pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, ki so sicer ovira za priznanje denarne socialne pomoči, ne upoštevajo. Zavarovanje po tej podlagi oseba ureja z vložitvijo vloge za priznanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pri centru za socialno delo. Prispevek za to zavarovanje plačuje občina stalnega prebivališča.

Osebi, ki ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje kot družinski član otrok, jih pa izpolnjuje za zavarovanje po drugi podlagi, priporočamo, da si uredi dopolnilno zdravstveno zavarovanje za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, in sicer pri zavarovalnicah, ki ponujajo takšna zavarovanja. Če izpolnjuje pogoje za denarno socialno pomoč, pa lahko pri centru za socialno delo vloži vlogo za priznanje pravice do kritja te razlike iz državnega proračuna.

Če ZZZS za otroka, ki je zavarovan kot družinski član, po dopolnjenem 18. letu starosti nima evidentirano, da se šola, (to pomeni, da prek neposredne povezave z evidencama udeležencev izobraževanj na srednjih, višjih, visokih šolah oz. po programu izobraževanja odraslih ne pridobi tega podatka oz. da ni bilo predloženo potrdilo, da se otrok šola v tujini), otrok nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in zato ne more uveljavljati pravic iz tega zavarovanja. Zato vsem otrokom, ki se po dopolnjenem 18. letu starosti šolajo, posebej ob začetku šolskega leta priporočamo, da si urejenost zavarovanja na enostaven način preverijo prek SMS storitve ali internetne strani ZZZS na naslovu: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/status_zavarovanja .

Postopek preverjanja zavarovanja prek mobilnega telefona:

  • SMS sporočilo pošljite na telefonsko številko 031 771 009,
  • vsebina sporočila je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS številka osebe, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. Na primer: SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 je: ZZ032822733,
  • prejeli boste SMS sporočilo s podatki o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Vsako poslano SMS sporočilo se plača po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.

 

Vir: ZZZS

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×