Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Pogoji poslovanja

Franšizij je pravno in finančno ločen od družbe APO VIZIJA

To pomeni, da vodi lastno podjetje za svoj račun kot samostojno podjetje – razen franšizne pogodbe in pravic ter obveznosti po tej pogodbi ju nič ne druži.

Franšizij posluje v svojem imenu in za svoj račun

Franšizor ne bo posloval v imenu franšizija, zanj ne bo sklepal poslov in ne bo sprejemal osnovnih odločitev namesto njega, v smislu stroškov, zaposlovanja, najema kreditov in podobno.

APO VIZIJI plačuje tekoče mesečne pristojbine

V zameno za storitveno znamko, programske rešitve, podporo, metodo poslovanja in drugo, bo franšizij franšizorju plačeval tekoče mesečne pristojbine.

Franšizij mora vzdrževati standarde kakovosti

APO VIZIJA določi standarde kakovosti, ki jih franšizij mora dosegati in vzdrževati. Franšizij s strani franšizorja prejme Pravilnik kakovosti.

Franšizij se ne sme ukvarjati z nobeno drugo poslovno dejavnostjo - razen svoje franšize

S podpisom franšizne pogodbe se zaveže k poslovanju izključno za franšizo. Tako ne sme voditi drugih – predvsem ne sorodnih – poslov, ki bi ogrozili delovanje franšizne mreže. Vsako drugo poslovanje mora biti pisno odobreno s strani franšizorja.

APO VIZIJA ne dodeljuje ozemeljske zaščite

Trenutno težimo k zagotavljanju nekakšnih minimalnih razdalj med posameznimi franšiznimi enotami, vendar ne dodeljujemo ekskluzivne ozemeljske zašite – nihče ne bo dobil 100% zagotovila za izključno poslovanje na določenem področju.

APO VIZIJA je franšiziju vedno na voljo in mu pomaga z nasveti in dejanji

Franšizijem nudimo popolno podporo in smo zanje vedno dosegljivi – tudi izven uradnih delovnih ur. Poleg osnovnega izobraževanja nudimo brezplačno svetovanje, pomagamo reševati težave, če je potrebno usmerjamo pri izvedbi in skrbimo, da dosegajo naše standarde kakovosti.

 

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×