Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

O nas

Računovodsko podjetje, APO VIZIJA d.o.o., je sad dolgoletnih izkušenj na področju vodenja poslovnih knjig in davčnega svetovanja.
Razvilo se je iz Knjigovodskega servisa, ki sta ga ustanovila še za časa bivše Jugoslavije (leta 1988), zakonca Janja in Marijan Praznik, ki sta hitro zaznala še dodatne potrebe po nadgradnji storitev in tako leta 1991 ustanovila družinsko podjetje.
 
Začeli smo na področju Savinjsko – Šaleške regije. Danes nam zaupajo gospodarske družbe različnih dejavnosti, proračunski porabniki, samostojni podjetniki in zasebniki s področja celotne Slovenije in izven (v okviru samostojnih podružnic).
 
V APO VIZIJI smo zaposleni z  univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo. Delujemo na področju dvostavnega knjigovodstva in računovodstva,  davčnega  svetovanja in uvajanja elektronskega ter brezpapirnega računovodstva tudi na sedežu stranke, vzpostavitve računovodske funkcije na sedežu naročnika,  komercialne revizije in kontrole za različne dejavnosti in različne statusne oblike.
 
Že 25 let neprekinjeno skrbimo za zadovoljstvo poslovnih partnerjev in s pridom uporabljamo dragocene delovne izkušnje. Njihova zvestoba, pa tudi vedno več novih strank, ki se odločajo za naše storitve, nam potrjujejo, da svoje poslanstvo opravljamo v skladu s Kodeksom poklicne etike računovodij tj. strokovno, odgovorno, zaupno in prizadevno.
 
Naj še naštejemo nekaj referenc. Direktorica ima licenco štev.: 58/4 z dne 15.4.2002 za vodenje računovodskega servisa. V skladu s Pravilnikom, je podjetje vpisano v katalog Računovodskih  servisov.  Podjetje ima sklenjena tudi ustrezna zavarovanja iz naslova poklicne odgovornosti. Leta 2008 smo bili izbrani (med petimi finalisti) za Naj računovodski servis Slovenije. Direktorica in sodelavka sta bili med petimi nominiranki za izbor Naj računovodja.
 
V letu 1994 smo pridobili licenco za podjetniško svetovanje za področje Savinjsko šaleške regije in njene okolice z namenom vključitve v sistem Vavčerskega svetovanja na področju vodenja mikro in malih podjetij ter pomoč pri izbiri primerne statusne oblike tistim, ki se za podjetništvo šele odločajo.
 
Zbornica računovodskih servisov Slovenije nas je v letih 2008 in 2012 izbrala med finaliste izbora za NAJ računovodski servis Slovenije. Leta 2011 smo prejeli naziv NAJ računovodski servis Slovenije v kategoriji Srednji servisi.

Imamo uveden visoko integriran poslovno – informacijski sistem – PANTHEON™ z brezpapirnim računovodstvom za obvladovanje vseh poslovnih področij oz. funkcij v podjetju. Obvladujemo tudi druge informacijske programe kot so SAOP za proračunske porabnike , SAP/R3 finančno-računovodski modul, AMS+++, Hermes, sistem BITIS, Rais, Finesa, Calculus, Minimax.... Naše stranke imajo stalen dostop do podatkov in želenih informacij, ki so pomembne za pravočasno in pravilno poslovno odločitev. Tako lahko danes ponudimo našim strankam izbiro med klasičnim ali elektronskim načinom poslovanja, ki se nadgrajuje še z brezpapirnim računovodstvom.
 
Kot četrti računovodski servis v Sloveniji smo leta 2004 uspešno opravili presojo in prejeli od SIQ Ljubljana evropsko spričevalo za (Q) kakovost, certifikat ISO 9001:2000 za področje računovodstva in davčnega svetovanja. To je dobro orodje za sodobno vodenje kakovosti podjetja in pravzaprav osnovni pogoj za obstoj podjetja v novih časih in razmerah. V podjetju smo prepričani, da s tem  kakovost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja ohranjamo in dvigujemo še na višjo raven.
 
S paleto računovodskih znanj in dolgoletnimi izkušnjami omogočamo ohraniti ustvarjeno premoženje s pravočasno izdelanimi  analizami in kontrolo poslovanja s tem poskrbimo za dolgoročno davčno varnost. Poskrbimo, da razumemo potrebe in spoznamo poslovanje podjetja da lahko pokažemo, povemo in predlagamo rešitve in izboljšave. Poleg pravilnega in ažurnega vodenja poslovnih knjig  moramo razumeti poslovni proces tudi z vidika davčne optimizacije. Podjetja, ki nam zaupajo vodenje poslovnih knjig ostajajo naše dolgoletne in zadovoljne stranke. 
 
Kljub temu, da je osnovni namen vsakega podjetja ustvarjanje dobička, menimo, da je izredno pomembno kako se ta osnovni namen udejanja. Posledice delovanja podjetja morajo biti pozitivne tako za kupce, partnerje, zaposlene in njihove družine ter skupnost, v kateri podjetja delujemo.


 
V APO VIZIJI dosledno spoštujemo temeljna načela družbene odgovornosti kot so pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih, etično in pošteno poslovanje, spoštovanje temeljnih človekovih pravic, odgovorno ravnanje z okoljem, pošten odnos do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×