Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Dodatne storitve

 

KADRI

Prijava / odjava, tuj/domač

Prijava ali odjava delavca, pridobitev delovnega dovoljenja za tujca,..

Vodenje odsotnosti zaposlenih – odločbe o letnem dopustu

Vodenje vseh odsotnosti zaposlenih po dnevih in urah, priprava odločb o letnem dopustu z navedbo lanskega dopusta,…

Obrazci ZZZRS

Priprava vseh obrazcev za Zavod za zaposlovanje, po odpustitvi delavca, drugi razlogi

Sistemizacija DM

Izdelava sistemizacije delovnih mest in vpreljava v IS

Modeli nagrajevanja

Priprava modelov nagrajevanja, prilagojeno na način vašega dela

Zdravje pri delu

Priprava pravilnika za izvajanje zdravja pri delu  in promocije zdravja pri delu

Pogodbe o zaposlitvi

Priprava pogodb o zaposlitvi za nove zaposlene ali za pripravo pogodb, ki nadomeščajo stare

Zastopanje delovno pravo

Zastopanje v pravnih sporih oz. svetovanje s področja delovnega prava

 

IZTERJAVA IN IZVRŠBA

Klicanje oz. opomini dolžnikom

Izterjava, ki je lahko klic oz. poslan opomin vašim dolžnikom. Opomine se pošilja po dogovorjenih časovnih intervalih

Vloga izvršbe

Naslednji korak pri izterjavi je vloga e-izvršbe v vašem imenu.

Pravna pomoč/ zastopanje na sodišču

V kolikor pride do obravnave na sodišču.

 

UPORABA PANTHEONA

Osnove – IFA, PFA, subjekti, identi, TRR – to je vse gratis!

Osnove dela s Pantheonom. Kako vnesemo poslovnega partnerja, izdelek ali svojo storitev, kako izdam račun in kako vnesem prejeti račun ter izdelava plačilnega naloga in uvoz v e-banko.

Nastavitev poslovanja (skladišča, DN, dobave, proizvodnja,…)

Nastavitev skladišč in spremljanje zalog na skladiščih, prevzemi blaga in materiala, trgovinsko poslovanje,…

Prilagoditve izpisov

V veliko primerih si želimo sebi prilagojene izpise iz IS. Naj bodo to računi ali plačilne liste, izdelajo se lahko v takšni obliki kot si jih želite.OSTALO

Prenosi podatkov iz IS v IS

V kolikor bi želeli vaše podatke prenesti iz vašega programa v moderen informacijski sistem vam prenesemo podatke o poslovnih partnerjih, izdelkih, storitvah,… Prenesemo tudi promete v kolikor še nimate pri nas ustvarjene baze podatkov.

Izdaja računov

V vašem imenu izdamo račun za izvedeno dobavo ali opravljeno storitev in ga pošljemo po navadni pošti prejemniku. (navadno, priporočeno, s povratnico)

Ureditev prejemanja e-računov

V kolikor imate svoj Pantheon! Prijavimo vas med prejemnike e-računov in iz seznama izdajateljev obvestimo vse, ki sodelujejo z vami, da vam začnejo pošiljati e-račune. Račun se uvozi v IS, pripet virman pa v e-banko.

Izdajanje e-računov

Prijava med ponudnike e-računov, polnjenje potrebnih podatkov v IS (šifranti, nastavitve, seznami). Storitev izdaje računa se zaračunava po našem ceniku, medtem ko pošiljanje zaračunava ponudnik e nabiralnika in je zaračunano po njegovem veljavnem ceniku!

Razni pravilniki (blagajna,…)

Priprava vseh pravilnikov, ki jih vaše podjetje potrebuje glede na dejavnost, ki jo opravlja (gotovinsko poslovanje – blagajniški pravilnik,…)


Se šele odločate o samostojni podjetniški poti?

Mi vam bomo svetovali katera pravnoorganizacijska oblika je najprimernejša za vas in dejavnost s katero se bi želeli ukvarjati. Razložili vam bomo kakšne so razlike med samostojnim podjetnikom posameznikom in družbo z omejeno odgovornostjo.
Pomagali vam bomo registrirati s.p. ali ustanoviti d.o.o..
Naučili vas bomo osnov računovodstva, ki je potrebno ter zagotovili računovodsko podporo za vaše novo podjetje.

Za vas opravimo še naslednje dodatne storitve:

 • Registracija s.p. ali ustanovitev d.o.o.
 • Izbira poslovne banke
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • Priprava izvršb
 • Priprava opominov
 • Prevzem dokumentacije na sedežu vašega podjetja
 • Izstavljanje faktur
 • Opravljanje plačilnega prometa
 • Delovna dovoljenja za tujce
 • Priprava in izdelava dopisov, osnutkov pogodb, komercialnih ponudb, vlog na razpise za delo,
 • ...

 

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×