Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Obračun plač

V obračunu plače je zajeta tudi izdelava in knjiženje temeljnice, mesečno poročanje na AJPES in DURS ob izplačilu ter priprava elektronskih plačilnih nalogov. V obračunu plače ni zajeto letno poročanje na DURS in ZPIZ, tiskanje plačilnih list, virmanov, priprava vlog za refundacijo boleznin ter druga opravila, ki so navedena pod postavko "poročanje in ostala opravila".

V obračun plač spada predvsem:

 • priprava podatkov za obračun plače,
 • obračun plače – izdelava plačilne liste,
 • obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve,
 • obračun regresa za letni dopust,
 • mesečni obračun prispevkov za zasebnika,
 • obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem …),
 • obračun prispevka za vplačila v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

 
Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah

 • prijava podatkov ZPIZ – izdelava obrazca M4 – M8,
 • poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam,
 • poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • poročanje Statističnemu uradu RS - gibanje plač zaposlencev - priprava obrazcev ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L),
 • poročilo prejemnikom izplačil za kontrolo napovedi za odmero dohodnine,
 • potrdilo o plačanih prispevkih za leto (iz M4).

 
Druga opravila

 • izdaja potrdila o višini plače,
 • poročilo ER 28 ob prenehanju delovnega razmerja,
 • mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevek),
 • vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje …,
 • prijava delavca v zavarovanje – priprava ustreznih obrazcev, kot so PD-1, M1/M2 in MDČ; sem spada tudi izročitev (osebna ali po pošti) kopije obrazca M1 zaposlencu,
 • tiskanje plačilnih list, virmanov …,
 • priprava letnih obvestil zaposlencem za letni dopust.

Zakaj outsourcing plač?

Prihranite stroške:

 • Fiksni v naprej znani  mesečni stroški obračuna.
 • Stroški izobraževanj zaradi stalno spreminjajoče se zakonodaje.
 • Nakup programske opreme in vzdrževanja.
 • Nižji stroški notranje administracije.
 • Stroški zavarovanja.

Povečate zaupnost:

 • Zagotavljamo popolno tajnost podatkov, s čemer se izognete trenjem med zaposlenimi.

Stabilna rešitev in prilagodljivost spremembam:

 • Obračun plač in izdelava plačilnih list na podlagi podatkov naročnika.
 • Izdelava plačilnih nalogov, pripravljenih za uvoz v e-bančništvo. V kolikor želite za vas opravimo tudi e bančništvo.
 • Uporabljamo programsko opremo, ki omogoča optimalno prilagodljivost naročniku.
 • Izdelamo vse obrazce za zunanje poročanje in jih oddamo pristojnim inštitucijam.


 

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×