Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Za proračunske uporabnike

Zavodi so neprofitne organizacije, ki delujejo na področjih, kjer ni oblikovanih tržnih cen za njihove storitve niti stroškovnih normativov, s katerimi bi lahko ugotavljali gospodarsko rabo sredstev, predvsem sredstev javnih financ. Cilj poslovanja javnega zavoda ni dobiček, zato negativni poslovni rezultati niso posebnost in ne predstavljajo alarmantnih stanj.
Zato je zelo težko, včasih celo nemogoče, ugotavljati uspešnost njegovega delovanja ter nadzirati gospodarnost in učinkovitost izvrševanja nalog, oziroma porabo proračunskih sredstev.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so:

  • državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom,
  • ožji del občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov so pravne osebe:

  • ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,
  • ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in
  • ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.

Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:

  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki,
  • samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×