Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Društva

Društva lahko opravljajo poleg nepridobitne tudi pridobitno dejavnost. Pridobitni del prihodkov in pripadajoči del odhodkov sta obdavčena.

Društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. To v praksi pomeni dvojno vodenje.

Društvo, ki v obračunskem obdobju, za katero sestavlja letno poročilo, opravlja tudi pridobitno dejavnost, mora sestaviti prilogo k izkazu poslovnega izida v obliki iz SRS 33.8, v kateri bo navedlo zneske, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost.

Z ločenim vodenjem pridobitne dejavnosti boste dokazovali davčni upravi, da iz naslova pridobitne dejavnosti društva ne ustvarjate dobička, oziroma če ga, je ta del obdavčen.

 

Za vas lahko opravljamo naslednje storitve:

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×